גלגלת לחיתוך פיצה איכותי


גלגלת לחיתוך פיצה איכותי


35 40(-12.5%)

 35 במקום 40
 55 במקום 65
 179 במקום 200