פותחן שימורים ובקבוקים איכותי


69 80(-13.75%)

 69 במקום 80
 59 במקום 70
 119 במקום 140